Ubezpieczenia

Wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia udzielana jest Klientom  w trakcie podróży służbowych i turystycznych ochrona w zakresie pokrycia kosztów leczenia chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków.
Jest także zapewniony dostęp do usług medycznych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.